Planowane działania w ramach projektu:
"Oszczędzaj energię i wodę - dbaj o przyrodę"
rok szkolny 2018/2019W realizacji projektu będą uczestniczyli uczniowie klas: I-VIII, III gimnazjum oraz oddziały przedszkolne Szkoły Podstawowej w Domaniewie.

Termin realizacji projektu: 02.01.2019 r. - 30.06.2019 r.

W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
• zakupienie pomocy dydaktycznych
• zakupienie artykułów biurowych i papierniczych
• warsztaty/zajęcia stacjonarne:
     -2x "Niebieska planeta" klasy O-II
     -3x "Wpływ rolnictwa na wodę" klasy IV-VIII, IIIg
• konkursy dla uczniów:
     -konkurs literacki dla klas VII, VIII, IIIG
     -konkurs wiedzy ekologicznej, klasy IV-VI
     -konkurs plastyczny dla klas I-III
     -konkurs plastyczny dla oddziałów przedszkolnych
• zajęcia lekcyjne i terenowe
• piknik ekologiczny
• redagowanie Eko-gazetki
• wycieczki szkolne:

7 marca - 35 os., klasy: VIII, IIIg. : Muzeum Geologiczne, Grupowa Oczyszczalnia Ścieków
14 marca - 45 os., klasy: V-VII : Geotermy, Uniejów
25 kwietnia - 45 os., klasy: IV-VI : Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Zakład wodociągów i kanalizacji
26 kwietnia - 45 os., klasy: VII, VIII, IIIg : Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich, Zakład wodociągów i kanalizacji
29 kwietnia - 45 os., klasy: oddziały przedszkolne / klasa: I : Jeziorsko, Pęczniew
30 kwietnia - 45 os., klasa: II, klasy: I/IV : Jeziorsko, Pęczniew
8-10 maja - 45 os., klasy: VII, VIII, IIIg : Mazury
13-15 maja - 45 os,, klasy: IV-VI : Mazury
12-13czerwca - 45 os., klasy: I-III : Sulejów, Spała, Tomaszów Mazowiecki

Copyright © 2024 SP w Domaniewie