Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2023 / 2024

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. prof. Mieczysława Szymczaka w Domaniewie
mgr inż. Zbigniew Osowski
(informatyka)


  mgr Sylwia Nowicka – oddział przedszkolny 3-4 latki, logopedia
  mgr Monika Mikołajczyk – oddział przedszkolny 5-latki, zajęcia rew-wych., zajęcia rewalidacyjne, pedagog specjalny
  mgr Ilona Pięgot – oddział przedszkolny 6-latki, pedagog szkolny
  mgr Marzena Olczyk – wychowawca kl. I, edukacja przedszkolna
  mgr Ewa Płoszyńska – wychowawca kl. II, edukacja wczesnoszkolna, przedszkolna, świetlica,
  mgr Jadwiga Łopata – wychowawca kl. III, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  mgr Anna Koza – wychowawca kl. IV, matematyka, świetlica
  mgr Monika Kozanecka - wychowawca kl. V, język polski, świetlica
  mgr Marlena Gortat - wychowawca kl. VI, geografia, biologia, przyroda, informatyka, plastyka, świetlica
  mgr Monika Cyjer – wychowawca kl. VII, język polski, świetlica
  mgr Maciej Piątczak – język angielski
  mgr Alina Gosińska – religia, logopedia
  mgr Ryszard Mikołajczyk – język niemiecki
  mgr Iwona Gieraga – chemia, fizyka, technika, świetlica
  mgr Zofia Antczak - Szymczak - historia, wiedza o społeczeństwie, świetlica
  mgr Feliks Chołys – muzyka
  mgr Marek Kubiś – świetlica
  mgr Agnieszka Tomaszewska – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe, biblioteka
  mgr Katarzyna Stempień – psycholog
  mgr Anna Cymer-Andrzejczak – zajęcia rewalidacyjno–wychowawcze

Copyright © 2023 SP w Domaniewie