Kadra Pedagogiczna w roku szkolnym 2021 / 2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. prof. Mieczysława Szymczaka w Domaniewie
mgr inż. Zbigniew Osowski
(informatyka)


  mgr Sylwia Nowicka – oddział przedszkolny 3-4 latki, logopedia
  mgr Ewa Płoszyńska – oddział przedszkolny 5-6 latki,
  mgr Jadwiga Łopata – wychowawca kl. I, edukacja wczesnoszkolna, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  mgr Ilona Pięgot – wychowawca kl. II, edukacja wczesnoszkolna, pedagog
  mgr Marzena Olczyk – wychowawca kl. III, edukacja wczesnoszkolna
  mgr Marlena Gortat - wychowawca kl. IV, geografia, biologia, informatyka, plastyka
  mgr Monika Cyjer – wychowawca kl. VI, język polski, świetlica
  mgr Maciej Piątczak – wychowawca kl. VIIa, język angielski
  mgr Alina Gosińska – wychowawca klasy VIIb, religia, logopedia
  mgr Monika Kozanecka - wychowawca kl. VIII, język polski, świetlica
  mgr Ryszard Mikołajczyk – język niemiecki
  mgr Iwona Gieraga – chemia, fizyka
  mgr Anna Koza – matematyka
  mgr Zofia Antczak - Szymczak - historia, wiedza o społeczeństwie, świetlica
  mgr Feliks Chołys – muzyka
  mgr Marek Kubiś – technika
  mgr Daniel Nowak – wychowanie fizyczne
  mgr Agnieszka Tomaszewska – wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa, doradztwo zawodowe, biblioteka
  mgr Monika Mikołajczyk – zajęcia indywidualne, świetlica, zajęcia rewalidacyjne
  mgr Katarzyna Stempień – psycholog

Copyright © 2021 SP w Domaniewie