Program Edukacji Ekologicznej
pn. "Zdrowe powietrze"
realizowany przez Szkołę Podstawową w DomaniewieWFOSiGW

Zadanie uzyskało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.zainwestujwekologie.pl) w ramach konkursu "Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolnym 2017/2018".

Wartość ogólna zadania: 22.829,00 zł
Źródła finansowania zadania:
- dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 19.404,00 zł
- środki własne: 3.425,00 zł

Zakres zadania:

• zakup pomocy dydaktycznych (gry, zestawy edukacyjne do badań, plansze, ścienna stacja pogody, fotowoltaika - zestaw słoneczna zabawka, artykuły biurowe służące prowadzeniu zajęć i organizacji konkursów)
• wycieczka do Załęcza Wielkiego
• wycieczka do Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Lesie Łagiewnickim
• wycieczka do Bełchatowa
• wycieczka do Rogowa
• warsztaty prowadzone przez Ośrodek Działań Ekologicznych "Źródła" w Łodzi
• konkurs plastyczny "Zanieczyszczenie powietrza widziane oczami dziecka" z nagrodami
• konkurs plastyczny "Przeciwdziałam niskiej emisji" z nagrodami
• konkurs fotograficzny "Dymiące kominy" z nagrodami
• konkurs literacki "Strofy o powietrzu" z nagrodami
• konkurs techniczny "Przyrządy badające składniki pogody" z nagrodami
• zajęcia lekcyjne
• akcje terenowe

Termin realizacji: 2018 rok

Beneficjent zadania: Gmina Dalików
Realizator zadania: Szkoła Podstawowa w Domaniewie

Copyright © 2024 SP w Domaniewie