Nauczanie zdalane w SP w DomaniewieOd 6 kwietnia 2020 r. został uruchomiony dziennik elektroniczny dla uczniów i dzieci.W A Ż N E !
W związku z pozytywnym wynikiem badania na covid-19 nauczycieli, uczniów szkoły i dzieci oddziału przedszkolnego zawieszam zajęcia stacjonarne dla uczniów klas IV, I-III szkoły podstawowej oraz dzieci oddziałów przedszkolnych i przechodzimy na nauczanie zdalne od dnia 01.02.2022 r. do dnia 11.02.2022 r.
Wszystkie decyzje i zalecenia są ustalone z Powiatową Stacją Sanepidu w Poddębicach oraz Organem Prowadzącym. Proszę wszystkich o stosowanie się do przepisów.
W związku z zawieszeniem zajęć stacjonarnych od 1 lutego 2022 r. do dnia 11 luty 2022 r. i przejście na nauczanie zdalne, wywiadówka półroczna ustalona na dzień 3 lutego nie odbędzie się stacjonarnie. Rodzice kontaktują się z wychowawcami klas on-line przez konta uczniów na G-Siute - classroom. W przypadku pytań, proszę przekazać nauczycielowi wychowawcy. Sprawy będziemy rozwiązywać indywidualnie. O następnym terminie zebrania rodzice zostaną powiadomieni.
Dyrektor szkoły Zbigniew Osowski


W A Ż N E !

W związku z pozytywnym wynikiem badania na covid-19 nauczyciela oraz dziecka oddziału przedszkolnego grupy 3-4 latków, dzieci przechodzą na kwarantannę.do dnia 31.01.2022 r. włącznie.
Dzieci, nauczyciele, pracownicy którzy są zaszczepieni lub są ozdrowieńcami nie są na kwarantannie. Dzieci oddziału przedszkolnego grupy 3-4 latków przechodzą na nauczanie zdalne od 27.01.2022 r. do dnia 31.01.2022 r. Wszystkie decyzje i zalecenia są ustalone z Powiatową Stacją Sanepidu w Poddębicach. Proszę wszystkich o stosowanie się do przepisów.
Dyrektor szkoły Zbigniew Osowski

W A Ż N E !

W związku z pozytywnym wynikiem badania na covid-19 nauczyciela, uczniowie klasy IV, V, VII a, VII b, VIII przechodzą na kwarantannę do dnia 28.01.2022 r. włącznie.
Uczniowie, nauczyciele, pracownicy którzy są zaszczepieni lub są ozdrowieńcami nie są na kwarantannie. Uczniowie klas IV, V, VII a, VII b, VIII przechodzą na nauczanie zdalne od 26.01.2022 r. Nauczyciele pracują stacjonarnie, w szkole łączą się z uczniami zdalnie w/w klasy. Wszystkie decyzje i zalecenia są ustalone z Powiatową Stacją Sanepidu w Poddębicach. Proszę wszystkich o stosowanie się do przepisów.

Dyrektor szkoły Zbigniew Osowski


W A Ż N E !

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informujemy, że od dnia 20.12.2021 do 9.01.2022 r. szkoła przechodzi na tryb nauczania zdalnego.
Oddziały Przedszkolne działają zgodnie z planem zajęć.
Dowozy i odwozy zgodnie z planem na okresy : 20-22.12.2021 r. i 03-05.01.2022 r
W A Ż N E !

W związku z pozytywnym wynikiem badania na covid-19 ucznia klasy V, uczniowie klasy V przechodzą na kwarantannę.
Od dnia 30.11.2021 r. do dnia 09.12.2021 r.
Uczniowie, nauczyciele, pracownicy którzy są zaszczepieni lub są ozdrowieńcami nie są na kwarantannie. Uczniowie klas V przechodzą na nauczanie zdalne od 30.11.2021 r. Nauczyciele pracują stacjonarnie, w szkole łączą się z uczniami zdalnie w/w klasą.
Wszystkie decyzje i zalecenia są ustalone z Powiatową Stacją Sanepidu w Poddębicach. Proszę wszystkich o stosowanie się do przepisów.

Dyrektor szkoły Zbigniew Osowski


W A Ż N E !

W związku z pozytywnym wynikiem badania na covid-19 nauczyciela, uczniowie klasy III, IV, V, VII przechodzą na kwarantannę.
Klasa III od 25.11.2021 r. do 05.12.2021 r., klasa IV, V i VII od 30.11.2021 do 6.12.2021 r.
Uczniowie, nauczyciele, pracownicy którzy są zaszczepieni lub są ozdrowieńcami nie są na kwarantannie. Uczniowie klasy III przechodzą na nauczanie zdalne od 29.11.2021 r. pozostałe klasy od 30.11.2021 r. Nauczyciele pracują stacjonarnie, w szkole łączą się z uczniami zdalnie z w/w klasą.
Wszystkie decyzje i zalecenia są ustalone z Powiatową Stacją Sanepidu w Poddębicach. Proszę wszystkich o stosowanie się do przepisów.

Dyrektor szkoły Zbigniew Osowski


Bardzo ważne!

W związku z pozytywnym wynikiem badania na covid-19 nauczyciela, uczniowie klasy VIII , VII A i VII B przechodzą na kwarantannę.
Klasa VIII od dnia 27.10.2021 r. do dnia 06.11.2021 r.
Klasy VII A i VII B od dnia 26.10.2021 r. do dnia 05.11.2021 r.
Uczniowie, nauczyciele, pracownicy którzy są zaszczepieni lub są ozdrowieńcami nie są na kwarantannie. Uczniowie klas VIII i VII A i B przechodzą na nauczanie zdalne od 02.11.2021 r. Nauczyciele pracują stacjonarnie, w szkole łączą się z uczniami zdalnie w/w klasami.
Wszystkie decyzje i zalecenia są ustalone z Powiatową Stacją Sanepidu w Poddębicach. Proszę wszystkich o stosowanie się do przepisów.

Dyrektor szkoły Zbigniew Osowski


Od dnia 31 maja 2021 roku wszyscy uczniowie wracają do
NAUKI STACJONARNEJ
zgodnie z planem lekcji w drugim półroczu roku szkolnego 2020/2021.

Dowozy i odwozy »


W związku z powrotem uczniów do szkoły i nauczania stacjonarnego, zgodnie z Rozp. MEiN:
4 maja - 14 maja - klasy IV-VIII nauka zdalna,
17 maja - 21 maja - nauczanie stacjonarne dla klas: VIII - 203 sala; VII - 202 sala;
24 maja i 28 maja nauczanie stacjonarne dla klas: IV - 202 sala; VIa - 203 sala; VIb - 201 sala
W terminie 25 maja - 27 maja - egzaminy klas VIII. W tym czasie klas I - VII nie mają zajęć lekcyjnych. Plan jest podyktowany tym, iż uczniowie kl. VIII przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty.
Klasy I – III stacjonarnie w sali 107 – kl. I, sala 105 kl. II, sala 109 kl. III.
Dowozy i odwozy będą tak jak w roku szkolnym 2020/2021- (w drugim semestrze) oraz świetlica szkolna i obiady w stołówce szkolnej.

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

Małymi krokami wracamy do normalności! Od 4 maja 2021 r. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

Dowozy do szkoły pozostają zgodnie z planem. Odwozy odbywają się jednym kursem o godz. 14.05 w każdy dzień (załącznik).
W szkole będzie funkcjonować świetlica szkolna zgodnie z wytycznymi MEiN.Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia 2021 r.

Placówki wychowania przedszkolnego od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dowozy do szkoły pozostają zgodnie z planem. Odwozy odbywają się jednym kursem o godz. 14:05 w każdy dzień.
W szkole będzie funkcjonować świetlica szkolna zgodnie z wytycznymi MEiN.Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia 2021 r.

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami.Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r.
Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.
Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Dowozy do szkoły pozostają zgodnie z planem.
Odwozy odbywają się jednym kursem o godz. 14:05 w każdy dzień.

W szkole będzie funkcjonować świetlica szkolna zgodnie z wytycznymi MEiN.Konsultacje dla uczniów klasy VIII w budynku szkoły w Szkole Podstawowej im. Prof. Mieczysława Szymczaka w Domaniewie >>>Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r. MEN

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. - poza pewnymi wyjątkami. Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.
Ogłoszenie o nauczaniu zdalnym i pracy szkoły od 30-11-2020 r. »
Nowelizacja rozporządzenia - uzasadnienie »

Informacja nt.: dowozów i odwozów dzieci do szkoły.
Dowozy do szkoły pozostają zgodnie z planem.
Odwozy odbywają się jednym kursem o godz. 14:05 w każdy dzień.
Opieka w świetlicy szkolnej.
W szkole w miarę potrzeb będzie funkcjonować świetlica szkolna zgodnie z wytycznymi MEN.Zasady zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. prof. Mieczysława Szymczaka w DomaniewieHarmonogram przeprowadzania egzaminów - 24 kwietnia 2020 r. >>>

Harmonogram konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne i korzystania z biblioteki szkolnej w dniach 8–10 czerwca 2020 r. >>>

Harmonogram konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne i korzystania z biblioteki szkolnej w dniach 1–7 czerwca 2020 r. >>>

Informacja na temat konsultacji dla klasy VIII szkoły podstawowej 27 maja 2020 r. >>>

Informacja na temat konsultacji dla klasy VIII szkoły podstawowej 25 maja 2020 r. >>>


Do 24 maja 2020 r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Nowelizacja rozporządzenia MEN >>>
Uzasadnienie do nowelizacji >>>Wsparcie w zdalnej nauce – działania rządu w organizowaniu kształcenia na odległość

więcej informacji >>>


Jak młodzi ludzie mogą zadbać o swoje dobre samopoczucie podczas pandemii? >>>

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZASIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO >>>

Kształcenie na odległość - poradnik dla szkół >>>
Rozporządzenie MEN - poz. 492 z 20 marca 2020 r. >>>
Rozporządzenie MEN - poz. 493 z 20 marca 2020 r. >>>

Materiały dla uczniów, rodziców, nauczycieli dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021 >>>

Dla uczniów, nauczycieli, rodziców
Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach >>>

Dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami
Komunikat MEN - 16.03.2020 >>>


Copyright © 2023 SP w Domaniewie