Nauczanie zdalane w SP w DomaniewieOd 6 kwietnia 2020 r. został uruchomiony dziennik elektroniczny dla uczniów i dzieci.Od dnia 31 maja 2021 roku wszyscy uczniowie wracają do
NAUKI STACJONARNEJ
zgodnie z planem lekcji w drugim półroczu roku szkolnego 2020/2021.

Dowozy i odwozy »


W związku z powrotem uczniów do szkoły i nauczania stacjonarnego, zgodnie z Rozp. MEiN:
4 maja - 14 maja - klasy IV-VIII nauka zdalna,
17 maja - 21 maja - nauczanie stacjonarne dla klas: VIII - 203 sala; VII - 202 sala;
24 maja i 28 maja nauczanie stacjonarne dla klas: IV - 202 sala; VIa - 203 sala; VIb - 201 sala
W terminie 25 maja - 27 maja - egzaminy klas VIII. W tym czasie klas I - VII nie mają zajęć lekcyjnych. Plan jest podyktowany tym, iż uczniowie kl. VIII przygotowują się do egzaminu ósmoklasisty.
Klasy I – III stacjonarnie w sali 107 – kl. I, sala 105 kl. II, sala 109 kl. III.
Dowozy i odwozy będą tak jak w roku szkolnym 2020/2021- (w drugim semestrze) oraz świetlica szkolna i obiady w stołówce szkolnej.

Harmonogram powrotu uczniów do stacjonarnej nauki w szkołach i placówkach

Małymi krokami wracamy do normalności! Od 4 maja 2021 r. do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III szkół podstawowych, a w kolejnych tygodniach stopniowo starsi uczniowie. Od 31 maja br. szkoły i placówki oświatowe będą funkcjonowały w trybie stacjonarnym.

Dowozy do szkoły pozostają zgodnie z planem. Odwozy odbywają się jednym kursem o godz. 14.05 w każdy dzień (załącznik).
W szkole będzie funkcjonować świetlica szkolna zgodnie z wytycznymi MEiN.Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia 2021 r.

Placówki wychowania przedszkolnego od 19 kwietnia 2021 r. zostaje przywrócona stacjonarna działalność przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Dowozy do szkoły pozostają zgodnie z planem. Odwozy odbywają się jednym kursem o godz. 14:05 w każdy dzień.
W szkole będzie funkcjonować świetlica szkolna zgodnie z wytycznymi MEiN.Szkoły i placówki nadal pracują zdalnie – przedłużenie obowiązujących obostrzeń do 18 kwietnia 2021 r.

Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.

Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami.Nowe zmiany obowiązujące od 22 marca do 11 kwietnia 2021 r.
Z uwagi na wysoki wzrost zachorowalności w kraju, od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży w całym kraju.
Ponadto w tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Dowozy do szkoły pozostają zgodnie z planem.
Odwozy odbywają się jednym kursem o godz. 14:05 w każdy dzień.

W szkole będzie funkcjonować świetlica szkolna zgodnie z wytycznymi MEiN.Konsultacje dla uczniów klasy VIII w budynku szkoły w Szkole Podstawowej im. Prof. Mieczysława Szymczaka w Domaniewie >>>Nauka zdalna w szkołach przedłużona do 3 stycznia 2021 r. MEN

Stacjonarne funkcjonowanie szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. - poza pewnymi wyjątkami. Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.
Ogłoszenie o nauczaniu zdalnym i pracy szkoły od 30-11-2020 r. »
Nowelizacja rozporządzenia - uzasadnienie »

Informacja nt.: dowozów i odwozów dzieci do szkoły.
Dowozy do szkoły pozostają zgodnie z planem.
Odwozy odbywają się jednym kursem o godz. 14:05 w każdy dzień.
Opieka w świetlicy szkolnej.
W szkole w miarę potrzeb będzie funkcjonować świetlica szkolna zgodnie z wytycznymi MEN.Zasady zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej im. prof. Mieczysława Szymczaka w DomaniewieHarmonogram przeprowadzania egzaminów - 24 kwietnia 2020 r. >>>

Harmonogram konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne i korzystania z biblioteki szkolnej w dniach 8–10 czerwca 2020 r. >>>

Harmonogram konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne i korzystania z biblioteki szkolnej w dniach 1–7 czerwca 2020 r. >>>

Informacja na temat konsultacji dla klasy VIII szkoły podstawowej 27 maja 2020 r. >>>

Informacja na temat konsultacji dla klasy VIII szkoły podstawowej 25 maja 2020 r. >>>


Do 24 maja 2020 r. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia.

Nowelizacja rozporządzenia MEN >>>
Uzasadnienie do nowelizacji >>>Wsparcie w zdalnej nauce – działania rządu w organizowaniu kształcenia na odległość

więcej informacji >>>


Jak młodzi ludzie mogą zadbać o swoje dobre samopoczucie podczas pandemii? >>>

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W CZASIE KSZTAŁCENIA ZDALNEGO >>>

Kształcenie na odległość - poradnik dla szkół >>>
Rozporządzenie MEN - poz. 492 z 20 marca 2020 r. >>>
Rozporządzenie MEN - poz. 493 z 20 marca 2020 r. >>>

Materiały dla uczniów, rodziców, nauczycieli dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2020/2021 >>>

Dla uczniów, nauczycieli, rodziców
Nauka zdalna podczas zawieszenia zajęć w szkołach >>>

Dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami
Komunikat MEN - 16.03.2020 >>>


Copyright © 2021 SP w Domaniewie