logo

Program LABORATORIA PRZYSZŁOŚCIO Programie LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI »

Komunikat prasowy z otwarcia naboru Laboratoria Przyszłości »

Wymaganie programu »

Sprzęt zakupiony w ramach Programu »REALIZACJA

Laboratoria Przyszłości to rządowa inicjatywa finansowana z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizująca jeden z postulatów „Polskiego Ładu”. Szkoła Podstawowa im. prof. M. Szymczaka w Domaniewie otrzymała środki na zakup wyposażenia służącego uczniom do rozwijania kompetencji takich jak współpraca, kreatywność, zdolność rozwiązywania problemów czy obycie z nowymi technologiami.
W ramach programu „Laboratoria Przyszłości” szkoła umożliwia realizację zajęć z wykorzystaniem tego wyposażenia. Dyrektor szkoły wyznaczył p. Annę Koza na szkolnego koordynatora, którego zadaniem będzie popularyzacja wykorzystania tego wyposażenia oraz wsparcie osób prowadzących zajęcia w szkole w jego stosowaniu. Szkoła uwzględni podczas prowadzenia zajęć z wykorzystaniem tego wyposażenia na realizację treści programowych z zakresu doradztwa zawodowego dla szkoły podstawowej.
Szkoła w ramach dzielenia się dobrymi praktykami oraz wymienianiu się wiedzą z innymi szkołami w zakresie wykorzystania tego wyposażenia nawiązała współpracę ze Szkołą Podstawową im. Powstańców Styczniowych w Dalikowie. W ramach tej współpracy będą odbywać się zajęcia z wykorzystaniem materiałów zakupionych przez szkoły.
Szkoła wykorzystuje wyposażenie w obecnym i kolejnych co najmniej pięciu latach szkolnych podczas średnio co najmniej 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki.
Copyright © 2024 SP w Domaniewie