Kalendarz szkolny na rok 2023/2024 Szkoły Podstawowej w Domaniewie

z uwzględnieniem dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych


Copyright © 2024 SP w Domaniewie