Utworzenie ekopracowni
Szkoły Podstawowej im. prof. M. Szymczaka w DomaniewieWFOSiGW

Zadanie uzyskało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.zainwestujwekologie.pl) w ramach konkursu "Nasze Ekologiczne Pracownie".

Wartość ogólna zadania: 56 018,46 zł
Źródła finansowania zadania:
- dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 43 978,46 zł
- środki własne: 12 040,00 zł

Zakres zadania:

• zakup elementów wyposażenia pracowni (ławki, krzesła, biurko nauczycielskie, krzesło nauczycielskie, stojaki na mapy i plansze, fototapeta, tabliczki do oznaczania roślin, tablice korkowe)
• zakup roślin doniczkowych
• zakup 70 sztuk pomocy dydaktycznych związanych bezpośrednio z edukacją ekologiczną
• zakup sprzętu audio-video i komputerowego (zestaw komputerowy, zestaw głośników, mikroskop cyfrowy LCD)
• przeprowadzenie prac remontowych

Termin realizacji: 2021 rok

Beneficjent zadania: Gmina Dalików
Realizator zadania: Szkoła Podstawowa w Domaniewie

Copyright © 2024 SP w Domaniewie