Utworzenie punktu dydaktycznego
pn. "Kolorowy zakątek" przy Szkole Podstawowej w DomaniewieWFOSiGW

Zadanie uzyskało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi (www.zainwestujwekologie.pl) w ramach konkursu "Ekopracownia pod chmurką".

Wartość ogólna zadania: 54 228,41 zł
Źródła finansowania zadania:
- dotacja WFOŚiGW w Łodzi: 48 805,00 zł
- środki własne: 5 423,41 zł

Zakres zadania:

• zakup elementów wyposażenia punktu dydaktycznego (tablica informacyjna – 1 szt.; tabliczki do oznaczania roślin – 60 szt.; plenerowe gry dydaktyczne – 4 szt.; zegar słoneczny – 1 szt.; stacja meteorologiczna z wyposażeniem -1 szt.; budki – 3 szt.; poidełko dla ptaków – 1 szt.; ławki – 3 szt.; gazony drewniane – 2 szt.; kosze na odpady – 3 szt.; ziemia – 50 ton; kora – 27000 litrów; geowłóknina – 380 m2; kompostownik – 1 szt.; system nawadniający – 1 szt.; sprzęt ogrodniczy – 25 szt.; obrzeża betonowe – 100 m; ogrodzenie stacji meteorologicznej – 12 m)
• zakup roślin (drzewa – 9 szt.; krzewy – 362 szt.; byliny – 512 szt.; trawy – 80 szt.; nasiona warzyw i ziół – 50 op.)
• zakup pomocy dydaktycznych (propagatory do sadzonek, mini szklarnie wentylowane – 3 szt.; doniczki do mini szklarni – 30 zestawów; zamykane plastikowe pojemniki na pomoce do zajęć w terenie – 5 szt.; metalowa konstrukcja ekspozycyjna – 1 szt.; mikroskopy USB Jajo – 5 szt.)

Termin realizacji: 2019 rok

Beneficjent zadania: Gmina Dalików
Realizator zadania: Szkoła Podstawowa w Domaniewie

Copyright © 2024 SP w Domaniewie