Wycieczka do muzeum byłego Rozszerzonego Więzienia Policyjnego w Łodzi

W piękny jesienny dzień 25-ego października dwie klasy ósme A i B wraz ze swoimi wychowawcami - p.Maciejem Piątczakiem i p.Aliną Gosińską oraz p. Zofią Antczak - Szymczak, która była organizatorem tej wycieczki, odwiedziły Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Oddział Martyrologii Radogoszcz. To muzeum znajduje się w dawnej fabryce Samuela Abbego przy ulicy Zgierskiej 147.
Przewodnik opowiadał o Łodzi i życiu codziennym mieszkańców między grudniem 1939 r, a styczniem 1945 r. W tym czasie Łódź była okupowana przez Niemców, którzy założyli m.in Rozszerzone Więzienie Policyjne dla mężczyzn. Więzienie znajdowało się w Kraju Warty i służyło dla mieszkańców łamiących okupacyjne prawo niemieckie.
Jednakże historia tego więzienia pozostaje na kartach historii jako największa zbrodnia ludobójstwa dokonana na obszarze Polski pomiędzy Bugiem a Odrą w okresie działań frontowych w 1945 roku. Załoga więzienia uciekając przed Sowietami, chcąc zatrzeć ślady swojego okrucieństwa wobec więźniów w nocy z 17 na 18 stycznia 1945 r podpaliła więzienie wraz z około 1200 osadzonymi - tylko 30 osób ocalało.
Pan przewodnik poruszył także temat obozu koncentracyjnego dla dzieci przy ulicy Przemysłowej. W obozie przebywały dzieci z Łodzi i okolicznych miejscowości, które były germanizowane i ciężko pracowały dla Niemców. Były głodzone i katowane, pozbawione wszystkiego. Jedną z osób, która kojarzy się z tym miejscem była Eugenia Pol - najokrutniejsza z opiekunów. Dzieci, które przeżyły to piekło, w późniejszym czasie wskazały właśnie Ją jako swojego kata. 11 grudnia 1970 trafiła do aresztu skazana za zbrodnie wojenną.
Była to niesamowita lekcja historii w terenie. Tę lekcję poprowadził dla nas pan Dominik, który wykazał się ogromną wiedzą i półtorej godziny minęło niestety za szybko. Oby więcej takich ciekawych lekcji w terenie.

Copyright © 2023 SP w Domaniewie